Criteria Geld voor Groei

 

 

Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM)

 • Het bedrijf moet gevestigd zijn in Fryslân of voornemens zijn zich in de provincie Fryslân te gaan vestigen.
 • Financiering dient ingezet te worden voor innovatie, export, start en/of groei.
 • Het bedrijf moet een MKB-bedrijf zijn.
 • Er moet een co-financier zijn.
 • Maatschappelijk rendement moet aantoonbaar zijn (bijvoorbeeld werkgelegenheid, milieu e.d.).
 • Financieel rendement moet blijken uit het businessplan.
 • Goed management.
 • Investering door FOM door middel van risicodragend kapitaal (achtergestelde lening en/of participatie) per casus te bekijken.
 • Investeringsbedragen kunnen per financieringsfaciliteit verschillen maar hebben een minimum van €25k en een maximum van €1,5 miljoen.

 

MKB Fonds Drenthe

 • De onderneming is gevestigd in Drenthe of gaat zich vestigen in Drenthe.
 • Het bedrijf moet een MKB bedrijf zijn.
 • Geld nodig voor investering in groei en/of innovatie.
 • Er moet een co-financier zijn.
 • Maatschappelijk rendement moet aantoonbaar zijn (bijvoorbeeld werkgelegenheid, milieu e.d.).
 • Financieel rendement moet blijken uit het businessplan.
 • Goed management.
 • Investering door het MKB Fonds Drenthe door middel van risicodragend kapitaal (achtergestelde lening en/of participatie) per casus te bekijken.
 • Investeringsbedragen bij innovatie vanaf €10k, bij groei vanaf €100k, maximum bedrag is €2,5 miljoen.

 

Groninger Groeifonds

Groeifonds

 • Laagdrempelig fonds.
 • Actief in de 9 Noord-Groningse gemeenten.
 • Zowel voor gevestigde ondernemingen, als ondernemers die zich daar willen vestigen.
 • Voor kleine, grote, jonge en lang bestaande bedrijven.
 • Alle sectoren.
 • Goede businesscase.
 • Financieringen (aandelen en/of (achtergestelde leningen) tot maximaal €2,5 miljoen.
 • Er dient in ieder geval sprake te zijn van een co-financier.

 

NV NOM

 • Het bedrijf moet zich vestigen of gevestigd zijn in de provincie Groningen, Fryslân of Drenthe.
 • De financieringsvraag is hoger dan €50k.
 • Het bedrijf is innovatief en/of onderscheidend.
 • Het bedrijf is nu of in de toekomst landelijk of internationaal actief.
 • Er is een goed onderbouwd businessplan.
 • Uitgesloten sectoren: horeca, toerisme, primaire landbouw, primaire bouw, financiële dienstverlening, (detail)handel en vastgoed.