Lees hier de meest gestelde vragen.

 • Bij welk fonds kan ik het beste mijn financieringsvraag neerleggen?

  Belangrijk is dat jouw onderneming in de provincies Groningen, Friesland of Drenthe is gevestigd, of zich gaat vestigen. Bij welk fonds je dan vervolgens het beste terecht kunt is afhankelijk van de vestigingsplaats van de onderneming, de specifieke criteria van het fonds en de hoogte van het bedrag dat je zoekt. Al deze zaken tref je aan bij het criteria overzicht van de fondsen. Indien je bij meerdere fondsen terecht zou kunnen kun je uiteraard bij alle fondsen een financieringsvraag indienen.

  Mocht je er niet uit komen of meer informatie willen over de verschillende fondsen of welk fonds het beste bij jouw financieringsvraag past, dan kun je altijd contact opnemen met Klaas Kooistra via kooistra@geldvoorgroei.nl of 06 557 076 95. Hij helpt je graag verder.

 • Waarom is een businessplan belangrijk?

  Een businessplan beschrijft letterlijk de plannen van een onderneming en maakt deze inzichtelijk voor partijen die mogelijk ook met de onderneming te maken krijgen, zoals bijvoorbeeld aandeelhouders of een bank.

  In het plan komen missie en visie, de markt, en kansen en bedreigingen van de onderneming aan de orde, en wordt beschreven wat de doelstellingen zijn, hoe die bereikt zullen worden en met de hulp van wie.

  Voor advies over jouw businessplan kun je contact opnemen met Flinc, T. (050) 521 4502 of kijk op de website

 • Wat heb ik nodig om uiteindelijk een financieringsvraag in te dienen?

  Om te oriënteren welke financiers in potentie passen kan altijd een oriënterend telefoongesprek plaatsvinden. Wanneer een concrete financieringsvraag ingediend wordt is het belangrijk om een businessplan te hebben met daarin in ieder geval de volgende elementen:
  • Product of dienst, wat is het en welk probleem lost het op?
  • De markt, wie zijn de afnemers van het product? Wat zijn de kenmerken van deze markt? Waarom willen de afnemers het product/dienst hebben?
  • Markt(potentie) met daarin ook een goede omschrijving hoe de markt in elkaar zit met wet- en regelgeving.
  • Marketingplan, hoe gaat de markt bewerkt worden. Welke acties en investeringen zijn hiervoor nodig?
  • Organisatie(opzet) en betrokken personen. Onder andere, wie is de ondernemer?
  • Juridische structuur met goede uitleg hoe de verschillende entiteiten, contracten, patenten, intellectueel eigendom etc. lopen (wellicht aangevuld met compliance).
  • Investeringsprognose, welke gelden zijn waarvoor wanneer nodig (voor de lange termijn).
  • Financieringsstructuur, zijner al financieringspartners aanwezig?
  • Prognose voor de aankomende (3) jaren (balans, winst- en verliesrekening en cashflow).
  • Cijfers van de afgelopen periode. Bij een bestaand bedrijf jaarrekeningen over de laatste 3 jaar van alle entiteiten.

 • Wat is gestapeld financieren cq. co-financiering?

  Gestapeld financieren betekent dat de financieringsbehoefte van een bedrijf niet door één financier (zoals een bank) maar door meerdere financieringspartijen wordt ingevuld.

  Voorbeeld:
  Wanneer een bedrijf € 450.000,– nodig heeft kan bijvoorbeeld € 100.000,– door een lening van de bank worden ingevuld, € 50.000,– door een rekening courant krediet bij de bank,  € 100.000,– door financial lease (ter bevordering van een machine) en de resterende € 200.000,– bijvoorbeeld met een achtergestelde lening van één van de fondsen op www.geldvoorgroei.nl.

 • Wat is aandelenkapitaal?

  Het aandelenkapitaal van een onderneming is het bedrag waartegen een onderneming aandelen aan aandeelhouders heeft uitgegeven of kan uitgeven. Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal behoort tot het eigen vermogen van een onderneming. Het gestorte kapitaal is van de onderneming. In ruil voor de storting zijn er aandelen uitgegeven aan aandeelhouders.

 • Wat is een achtergestelde lening?

  Een achtergestelde lening is een lening die wordt achtergesteld bij andere leningen binnen het bedrijf. In het geval het niet goed gaat binnen het bedrijf wordt deze lening als laatste uitbetaald. Ook worden er meestal geen zekerheden gevraagd (zoals hypotheekrecht en pandrechten) ter dekking van de lening. Door het achtergestelde karakter en de afwezigheid van zekerheden loopt de lening verstrekker ook een groter risico dat hij zijn geld niet terugkrijgt. Ter compensatie van dit risico wordt doorgaans een hoger rentepercentage berekend dan bij reguliere (bank)leningen.

  Een achtergestelde lening mag onder bepaalde voorwaarden bij het eigen vermogen opgeteld worden. Het eigen vermogen (aandelenkapitaal plus reserves) in combinatie met achtergestelde leningen vormt dan tezamen het zogenaamde garantievermogen van een onderneming. Dit garantievermogen dient tot zekerheid dat gewone schuldeisers (reguliere leningen) bij een faillissement betaald kunnen worden. Met een groter garantievermogen wordt de solvabiliteit van de onderneming verbeterd waardoor makkelijker reguliere (bank)leningen aangetrokken kunnen worden. Voor ondernemingen die snel willen groeien is een combinatie van achtergestelde leningen en reguliere (bank)leningen daarom een interessante gestapelde financiering.

 • Wat is risicodragend kapitaal?

  Risicodragend kapitaal is durfkapitaal wat in een onderneming wordt gestoken door een investeerder. De activiteiten die worden gefinancierd met dit risicokapitaal worden gekenmerkt door een hoog risico. De investeerder is er niet zeker van of hij zijn geld nog terugkrijgt en heeft ook geen zekerheden (zoals hypotheekrecht en pandrechten). Een investeerder is wel doordacht van dit risico en maakt een goede afweging alvorens een investeringsbeslissing te nemen.

  De fondsen op www.geldvoorgroei.nl verstrekken allen risicodragend kapitaal. Risicodragend kapitaal kan in de vorm van een achtergestelde lening of in de vorm van aandelenkapitaal worden verstrekt.